Apsaugos paslaugos

Saugos tarnyba savo veiklą Lietuvoje pradėjo 2010 m. ir saugo objektus esančius  uosto teritorijoje, sandėlius ir gamybines patalpas, tokius kaip UAB ,,Mabre Lpc‘‘, UAB ,,Ketonas‘‘, UAB ,,Varkojis ir Ko‘‘. Asociacijos,, Jūrų šaulys‘‘ saugos tarnybos apsaugos darbuotojai yra kruopščiai atrenkami, specialiai apmokomi ir paruošiami šiam darbui. Daugumas darbuotojų yra Lietuvos šaulių sąjungos nariai, todėl pasižymi sąžiningumu ir rimtu požiūriu į savo darbą. Taip mes galime užtikrinti darbuotojų pastovumą bei gerą darbo kokybę.

Apsaugos paslaugų teikimui mes turime Policijos departamento licenciją, kitus būtinus leidimus. Visi su apsaugos darbu susiję darbuotojai yra nustatyta tvarka tikrinami, apmokomi. Darbo metu ekipuojami uniforma,  techninėmis ir specialiomis priemonėmis.

Mūsų įmonė Jums gali pasiūlyti:

Fizinę objektų apsaugą - poste budi apsaugos darbuotojas (pagal poreikį aprūpintas šaunamuoju ginklu ir spec. priemonėmis), įgaliotas imtis visų būtinų priemonių visapusiškam saugumui užtikrinti jam patikėtoje teritorijoje. Apsaugos darbuotojas  nuolat palaiko ryšį su centralizuotu stebėjimo pultu.

Atsižvelgiant į Kliento pageidavimus mūsų įmonė turi galimybę priimti į darbą anksčiau Kliento apsaugos poste dirbusius bei gerą reputaciją turinčius apsaugos darbuotojus.

Vertybių pervežimą -  atitinkamai paruoštu automobiliu ir darbuotojais vežame pinigus, vertybes bei lydime kasininkus.

Krovinių palyda (Lietuvos teritorijoje) -  specialiai parengtas, ginkluotas Saugos tarnybos ekipažas lydi krovinius Lietuvos teritorijoje. Pagal Kliento pageidavimą apsaugos darbuotojas gali vykti Kliento transporto priemone.

Sargų darbo kontrolę –  šią paslaugą vykdo greito reagavimo grupė, kuri pagal  užsakovo pageidavimą kartą ar kelis kartus per darbo pamainą kontroliuoja įmonėje dirbančių sargų darbą.

Stebėjimą ir reagavimą į pavojaus signalus - objekto stebėjimas visą parą nepertraukiamu režimu pasijungus į centralizuotą stebėjimo pultą.

Apsaugos sistemas - apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos, video stebėjimo bei praėjimo kontrolės instaliacija  bei priežiūra (pasirašius su mūsų įmone bendradarbiavimo sutartį, apsaugos sistemoms bei įrengimo darbams bus taikomos nuolaidos).

Kompiuteriai ir jų tinklai – kompiuterių remontas ir jų konfiguravimas, kompiuterių tinklų projektavimas ir tiesimas, prekyba kokybiškais bei kliento poreikius atitinkančiais kompiuteriais ir jų dalimis, pastovi profilaktinė priežiūra, duomenų saugojimas.


Be to, konsultuojame saugos bei signalizacijos įrengimo klausimais, teikiame teisines paslaugas.

Jei įsigysite mūsų bendrovės paslaugų teikimą, Jūsų administracijai atkris nebūdingi rūpesčiai -mes organizuosime visus minėtus darbus, užtikrinsime turto, klientų bei darbuotojų saugumą.

Mūsų teikiamų paslaugų kaina pagrindžiama kruopščiai sudaryta sąmata, pilnai atsižvelgiama į Jūsų pageidaujamą paslaugų apimtį, kitas  aplinkybes.

Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo.

Pagarbiai,
Saugos tarnyba asociacija "Jūrų šaulys"
Saugos tarnybos  vadovas Vladislavas Gvozdevas
Mob. telefonas: +370 607 71470
El. paštas: saulysasociacija@gmail.com